ali-fuat-cebesoy-eregli

Ali Fuat Cebesoy’un Anılarında “Ereğli”

Konya Akşehir ilçesinin Milli Mücadele yıllarında “Batı Cephesi Karargahı” olarak kullanılmış, büyük zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşında ordumuza önemli bir üs görevi görmüştür. Akşehir’in dışında Konya’nın Ereğli ilçesi de savaş döneminde ordumuz için kilit bir role sahiptir.

Milli Mücadele döneminde Ereğli ile ilgili detaylı bilgiler Kurtuluş Savaşının önemli komutanlarından olan Ali Fuat Paşa’nın (Cebesoy) anılarında yer almaktadır. Ali Fuat Cebesoy Ereğli, Pozantı ve Niğde halkının işgalci kuvvetlere karşı verdiği mücadeleyi anılarında yer vermektedir.  Mondros Mütarekesi imzalandığında Ali Fuat Paşa 20. Kolordu Kumandanlığı’na asaleten ve 7. Ordu birliklerine de vekâleten komuta ediyordu. O Dönem Mustafa Kemal Paşada Yıldırım Orduları Komutanı idi. O günlerde İngilizler İskenderun boşaltılmasını talep etmekteydi. Hatta tehditlerden dolayı Adana vilayeti Pozantı’ya kadar boşaltılmıştır. Bunun üzerine Ali Fuat Cebesoy 20. Kolordu’yu zor şartlar altında Torosları aşarak önce tren ile Niğde’ye daha sonra kara yolu ile Ereğli, Kırşehir üzerinden de Ankara’ya nakletmiştir. Ereğli’ye gelen Ali Fuat Paşa anılarına şu notları düşer:

“1919 yılı Mart ayı başında İstanbul’dan Konya’ya ve burada bir iki gün kaldıktan sonra XX. Kolordunun karargâhı bulunan Konya Ereğli’sine geldim. Konya’da ordu müfettişi unvanıyla bulunan Mersinli Cemal Paşa ve XII. Kolordu Komutanı Miralay Fahrettin Bey’in (Fahrettin Altay*), Vali Cemal Bey’in* menfi hareketlerine mâni olmadıklarını görmüştüm. Halka hâsıl olan endişeleri bertaraf etmek için adı geçen iki kumandan arkadaşımla görüşmek ve bunlara salim bir istikamet vermek istiyordum. Konya’daki bir iki günlük ikametim çok faydalı olmuştu. Ancak sonraları Mersinli Cemal Paşa’nın buradan ayrılması Vali Cemal taraftarlarının işine yaramış, vatandaşlar arasına nifak sokan bozguncu faaliyet tekrar başlamıştır.”

Ali Fuat Paşa (Cebesoy)

Ereğli, Pozantı ve Niğde halkının işgalci kuvvetlere karşı verdiği kahramanca mücadeleyi gören Ali Fuat Cebesoy anılarında şu ifadelere yer verir:

“Kilikya mıntıkası tarafımızdan tahliye edilmeden evvel yapılmış olan Millî teşkilat ve mukavemet hazırlıklarına Yirminci Kolordunun birçok güzide zabitleri oralarda bırakmak suretiyle bilfiil iştirak ettirilmişti. Bunların sonradan Kilikya’nın kurtuluş savaşlarında birer öncü rolü oynadıklarını ve kahramanca dövüştüklerini duyduğum zaman ne kadar sevinmiştim. Konya Ereğli’si, Pozantı ve Niğde halkı daha 1919 Nisanında Adana’da başlayan İngiliz, Fransız ve Ermenilerin taşkınlıklarından o kadar çok galeyana gelmişlerdi ki, bize müracaatla silah ve cephane isteyerek vatandaşlarının imdadına koşmuşlardı. Hakikaten daha o zaman başlamış olan Ereğli, Pozantı ve Niğdelilerin Millî hareketleri, sonra Adanalıların da katılmasıyla harikalar yaratmıştı. İşte bu galeyanlar bu havalideki Millî teşkilata ve hazırlıklara birer başlangıç olmuştu. Konya Ereğli’si, Pozantı ve Niğde halkı daha 1919 Nisanında Adana’da başlayan İngiliz, Fransız ve Ermenilerin taşkınlıklarından o kadar çok galeyana gelmişlerdi ki, bize müracaatla silah ve cephane isteyerek vatandaşlarının imdadına koşmuşlardı. Hakikaten daha o zaman başlamış olan Ereğli, Pozantı ve Niğdelilerin Millî hareketleri, sonra Adanalıların da katılmasıyla harikalar yaratmıştı. İşte bu galeyanlar bu havalideki Millî teşkilata ve hazırlıklara birer başlangıç olmuştu.”

En son yazımızı okumak için tıklayınız

(Toplam 35 kez ziyaret edildi, 1 ziyaret bugün)
İnternet sitesi https://politikkalem.com
Yazı oluşturuldu 35

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.